کد خبر: 5514
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / blue straggler stars / /

در خوشه های کروی به ستاره هایی گفته می شود که داغ و آبی  و از بقیه جوانتر بوده وبر خلاف بسیاری از اعضاءخوشه در رشته اصلی به سر می برند. احتمالا" در نتیجه برهم کنش گرانشی بین ستاره های دوتایی خوشه بوجود آمده اند. تعداد این ستاره ها در خوشه کروی M30   زیاد است.

تلسکوپ فضایی هابل تاکنون چندین مورد از آنها را در هسته چند خوشه کروی دیگر هم  کشف کرده است. این گونه ستارگان در میان خوشه های باز در کهکشانهای کوتوله همدم کهکشان راه شیری نیز مشاهده شده اند.