کد خبر: 5513
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Bode. johann elert

جان الرت بود

/ / / Bode. johann elert / /

ستاره شناس آلمانی (1826-1747) که از سال 1772 کارگردان رصدخانه برلین بود.او در جهت مردمی کردن علم ستاره شناسی تلا ش فراوان کرد.در سال 1774 نشریه ای چاپ کرد وتا 50 سال آنرا ویرایش با اطلاعات جدید ویرایش می کرد.در 1801 یک نقشه ستاره ای با نام Uranographia که بسیار زیبا بود  تهیه کرد که شامل 17000 ستاره واجرام غیر ستاره ای  بود.نام بود بیشتر با رابطه مشهور فواصل  بین سیاره ای در منظومه شمسی شناخته شده است که آنرا کشف نکرده است. در واقع ستاره شناسی با نام تیتوس  این رابطه را پیداکرده است.نام این رابطه تیتوس -بود است.