کد خبر: 5512
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Anaxagoras / /

دهانه‌ای نسبتاً جوان با قطر 51 کیلومتر در نزدیکی قطب شمال ماه، مانند بقیه دهانه‌های جوان اطراف آن خطوط هم مرکز انفجاری دیده می‌شود. دارای یک قله مرکزی باارتفاع 300 متر می‌باشد.