کد خبر: 5510
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Ananke / /

دوازدهمین قمر مشتری باقطر 30-28 کیلومتر که در سال 1951 در رصدخانه مونت ویلسون توسط Seth Nicholson کشف شد.. این قمر به همراه سه قمر دیگر بانام های کارم،‌سینوپ، پاسیفایی دارای حرکت رجوعی بوده و شکل آنها نامنظم است. تصور بر این است که این قمر باقیمانده یک سیارک بدام افتاده باشند که تحت تاثیر گرانش مشتری به چند تکه تقسیم شده است. کشیدگی مداری آنانک 149 درجه، خروج از مرکز آن 244/0 و هر 631 روز یک دور حول مشتری می چرخد.