کد خبر: 5508
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Analemma / /

آنالما شکلی است به صورت عدد هشت لاتین  کشیده که با ترسیم موقعیت دقیق، یاعکسبرداری از قرص خورشید (در یک قاب عکس) در فواصل زمانی یکسان و منظم طی یکسال (مثلا صبح جمعه هر هفته ساعت 5/7 صبح) به دست می آید.

شکل ویژه آنالما نشان دهنده کشیدگی استوای زمین با مدار آن، 5/23 درجه، وبیضوی بودن مدار است. منحنی آنالما درواقع نموداری است از میل خورشید بر حسب معادله زمان طی یک سال کامل. با توجه به عرض جغرافیایی مکان انجام رصد زاویه تمایل آنالما با افق تغییر می کند.

در سیاره مریخ منحنی آنالما به شکل یک قطره اشک کشیده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آنالما به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.analemma.com/

منبع عکس :سایت آنالما