کد خبر: 5499
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Am Herculis stars (AM Her) / / Polars

گونه ای از ستاره های متغییر مخرب مغناطیسی که از دو ستاره دوتایی بسیار نزدیک بهم از نوع کوتوله با رده طیفی M  یا K که حول  کوتوله ای سفید با میدان مغناطیسی قوی در حال چرخش است تشکیل شده است.شدت میدان مغناطیسی کوتوله سفید به اندازه ای است که مانع از شکل گیری قرص برافزایشی شده ودوره تناوب ستاره همدم را با دوره خود مرتبط کرده است(همواره یک سمت دو ستاره رو به سوی همدیگر می باشد).این سیستمهای ستاره قطبیده ترین اجرام آسمانی هستند(نام POLARS  هم ناشی از همین می باشد).میدان مغناطیسی قوی کوتوله سفید(با توان 10 تا 100 مگا گاووس)موادی که از سمت کوتوله قرمز می آیند را بجای اینکه بتوانند قرص بر افزایشی تشکیل دهند به سوی خود جلب کرده (انتقال مواد)وآنها را به صورت جریانی از مواد به سمت قطب شمال وجنوب  مغناطیسی خود هدایت می کنند(آنچه که با نام ستون برافزایشی هم شناخته می شود).این مواد با سرعت حدود 3000 کیلومتر در ثانیه به سطح رسیده وتولید اشعه ایکس قوی می کنند.

تغییرات دامنه نوری این ستاره ها می تواند به 4 تا 5 قدر برسد.ستاره نمونه این گروه یعنی ستاره AM  در صورت فلکی جاثی دارای دامنه تغییرات نوری بین قدر 12 تا 14 و دوره 3.1 ساعته بوده که در سال 1923 میلادی توسط ماکس ولف کشف شده است.

 

واژه های مرتبط:

ستاره های متغییر DQ  جاثی


برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://www.aavso.org/vstar/vsots/0601.shtml