کد خبر: 5493
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / /  Alula Australis / /

ستاره کیسی xi دب اکبری، ستاره ای چندتایی و بسیار شبیه خورشید. منظور از الاولی در عربی بهار اول است.