کد خبر: 5492
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m25 / /

از جمله خوشه های باز  در محدوده پرستاره نوار راه شیری ودر صورت فلکی قوس  است که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.ژان فیلیپ لوی دشزو در سال 1745 میلادی آن را کشف کرد و19 سال بعد شارل مسیه شماره 25 معروف خود را به این خوشه اختصاص داد.فاصله متوسط ستاره های خوشه تا زمین در حدود دو هزار سال نوری است اما خود ستاره ها بطور متوسط 19 سال نوری از هم فاصله دارند.ستاره هی این خوشه فقط حدود 90 میلیون سال سن دارند قدر مجموع شان در حدود 4 وشش دهم است. وسعت ظاهری ستاره های این خوشه ۳۲ دقیقه قوسی یعنی در حدود اندازه قرص ماه است.

 

ستاره متغییر قیفاووسی U  -قوسی در آن خوشه قرار دارد.این ستاره با دامنه تغییرات نور به اندازه یک قدر و زمان تناوب 6 روزه می باشد.بهترین راه برای یافتن این ستاره این است که ابتدا ستاره های لاندا - قوس و میو- قوس را با چشم غیر مسلح در زمینه ستاره های  راه شیری پیدا کنید. موقعیت این دو ستاره در آسمان با این خوشه به گونه ای است که مثلث متساوی الساقین با هم می سازند به گونه ای که ستاره لاندای قوس در راس این مثلث قرار دارد.

  برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-25.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز IC 4725-

32'

2000

4.6

18  31

-19  15

قوس