کد خبر: 5490
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m23 / /

یک خوشه باز شامل حدود ۱۰۰ ستاره در صورت فلکی قوس بااندازه ۲۷ دقیقه قوسی وقدر ۹/۶ .

 چندین ستاره درخشان نیز در آن وجود دارد.

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-23.jpg

 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز   NGC6494

27'

2150

6.9

17  56

-19  01

قوس