کد خبر: 5488
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m21 / /

یک خوشه باز در صورت فلکی قوس با قدر ۵/۶ واندازه ۱۳ دقیقه قوسی .این خوشه ستاره ای روشن در شمال سحابی مثلثی قرار دارد وشامل حدود 60 ستاره است که با تلسکوپ کوچک هم قابل مشاهده هستند.تمرکز ستاره ای به سمت مرکز آن بسیار چشمگیر وجالب است.در تلسکوپ بزرگتر حلقه ای الماسی از حدود 10 ستاره روشن در آن مشاهده می شود.این خوشه بسیار جوان است وسن آن در حدود 5 میلیون سال تخمین زده شده است.

   

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-21.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز  NGC6531

13'

4250

6.5

18  04

-22  30

قوس