کد خبر: 5487
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / beethhoven / /

نام دهانه ای روی سطح ماه با قطر 65 کیلومتر