کد خبر: 5484
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Ajax / /

سیارک تروجان با قدر 6/16 و دوره تناوب 89/11 ساله. این سیارک در نقطه L4 به اندازه شصت درجه در جلوی سیاره مشتری قرار دارد . در افسانه‌ها آمده که آژاکس پسر telamon پادشاه salamis (در یونان) بوده و به کمک goddes، اشیل رااز دست تروجانها نجات داد.