کد خبر: 5483
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Aittken Robert Grant (1864-1951)

رابرت گرانت آیتکن

/ / / Aittken Robert Grant (1864-1951) / /

ستاره شناس آمریکایی مدیر رصدخانه لیک از سال 1931 تا 1935. کار اصلی او تکمیل فهرست جدید ستاره‌های دوتایی ADS  (ستارگان دوتایی آیتکن) بود که در سال 1932 منتشر شد. این فهرست اطلاعات حدود 17180ستاره دوتایی بالای میل سی درجه را شامل می‌شود. او خود 3100 ستاره دوتایی جدید  از جمله ستاره همدم  میرا را کشف نمود و به محاسبات مداری صدها ستاره دوتایی پرداخت. براساس این محاسبات اندازه گیری جرم ستاره‌ها نیز امکان پذیر می‌نمود.