کد خبر: 5474
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m28 / /

خوشه ای کروی در فاصله ۱۸ تا ۱۹ هزار سال نوری از ما که نخستین بار شارل مسیه در سال ۱۷۶۴ میلادی آن را پیدا کرد و در فهرست مشهور خود وارد کرد.

ستاره لاندا- قوس را که از قدر ۸/۲ است را در میدان دید وسیله رصدی خود قرار دهید سپس به اندازه ۱ درجه به سمت غرب حرکت کنید تا خوشه زیبای M۲۸ از قدر ۸/۶ در میدان دیدتان قرار گیرد. این خوشه بسیار فشرده تر از خوشه همسایه خود M۲۲ است و در کمتر از ۳ درجه ای شرق M۲۲ جای دارد. M۲۸ در شرایط خوب رصدی حتی با چشم غیر مسلح نیز دیده می شود. اما برای تفکیک ستاره های این خوشه به تلسکوپ های بزرگ نیاز دارید. در دل این خوشه زیبا و جمع و جور با کشیدگی حدود ۱۱ دقیقه قوسی ، ۱۸ ستاره متغییر از نوع RR- شلیاقی تشخیص داده شده است.

این خوشه کروی به دلیل نزدیکی به سحابی M22  کمتر مورد توجه قرار می گیرد.در دوربینهای دوچشمی این خوشه بهمراه خوشه M22  وستاره Kaus Borealis تشکیل یک مثلث جالب می دهند.هسته آن فشرده بوده وهاله ای اطراف آن وجود دارد .این خوشه دارای یک ستاره نوترونی است که چند صد بار در ثانیه می چرخد.


 منبع: سایت www.ahvazastro.ir

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-28.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی NGC 6626

11.2'

18300

6.8

18  24

-24  52

قوس