کد خبر: 5473
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

m27(dumbell nebula)

ام 27

/ / / m27(dumbell nebula) / Dumbbell Nebula /

یک سحابی سیاره ای در صورت فلکی روباهک

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://photos.lacoccinelle.net/80/45/368045.jpg 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

سحابی سیاره ای  NGC6853

8'*5.7'

1250

7.4

19  59

22  43

روباهک