کد خبر: 5462
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Aerobee / /

نام یکی از دو نوع موشکی که توسط نیروی دریایی آمریکا در سال 1940 تکمیل شد. طول این نوع موشک ها بین6/7 تا 4/17 متر بوده و توانایی حمل بارهایی به وزن 90 تا 360 کیلوگرم تا ارتفاع 160کیلومتر را به فضا پرتاب شدند. این پروژه از سال 1958 کنار گذاشته شده است.