کد خبر: 5456
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / BY Draconis Stars / /

گونه ای از ستاره های کوتوله با خطوط نشری از رده های طیفی Ke تا Me  که درخشندگی آنها بین 0.01 تا 0.5 قدر تغییر می کند.این تغییرات ناچیز نوری ناشی از درخشندگی نامنظم سطحی آنها بخاطر وجود لکه های بزرگ سطحی وفعالیت های کروموسفری است.این لکه ها از لکه های خورشید بسیار بزرگتر هستند وبزرگی آنها به 20 درصد کل قرص  ستاره  می رسد.لکه ها دارای نیم سایه نمی باشند واگر می باشند اندازه آن بسیار ناچیز است.دوره تغییرات نوری از کسری از روز تا 120 روز می رسد.تعدادی از این ستاره های کوتوله سرخ دارای فعالیت های انفجاری هستند ودر این صورت ستارگان انفجاری لقب می گیرند.