کد خبر: 5454
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

آلفا شیر / / / Regulus / /

نورانی ترین ستاره صورت فلکی شیر یا  اسد باقدر ۴/۱  قطر آن ۵/۳ برابر خورشید ودرخشندگی آن ۳۵۰ برابر خورشید است .نزدیکترین ستاره رده طیفی  Bبه خورشید بحساب می آید.بدلیل سرعت چرخش زیاد (هر 9/15 ساعت یکبار می چرخد.)شکل آن بیضوی شده است.دمای سطحی آن در حدود 12000 درجه ودما در قطبهای آن از مناطق استوایی 32 در صد بیشتر است. قلب الاسد ستاره ای جوان باعمر 50 میلیون سال است.