کد خبر: 5450
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Brorsen comet / /

نام دنباله دار ی کوتاه دوره که در سال 1846 توسط Theodor Brorsen کشف شد.طول دوره آن 5.5 ساله بود وبعد از 5 بار عبور در سال 1879 برای آخرین بار مشاهده شد.احتمالا" این دنباله دار تکه تکه شده است.