کد خبر: 5449
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

British Astronomical Association

جامعه ستاره شناسی انگلیس

/ / / British Astronomical Association / BAA /

نام مهمترین جامعه ستاره شناسی انگلیس که کارهای آماتوری را هدایت می کند .این جامعه تا سال 2001 در حدود 2500 عضو داشته است.این جامعه از سال 1890 در کنار جامعه ستاره شناسی سلطنتی شکل گرفته است.گزارشهای اعضاءدر یک دوماهنامه وبطور سالیانه نیز کتابی از پدیده های قابل توجه چاپ می شوند.سایت رسمی این انجمن

http://www.britastro.org/baa/