کد خبر: 5448
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

California Extremely Large Telescope

تلسکوپ بسیار بزرگ کالیفرنیا

/ / / California Extremely Large Telescope / CELT /

یک تلسکوپ در طول موجهای نور ی و مادون قرمز با قطر 30 متر که با همکاری مشترک دانشگاه کالیفرنیا وانستیتوتکنولوژی کالیفرنیا در سالهای 2010تا 2015 تکمیل  خواهد شد.تکنولوژی مورد استفاده از نوع تلسکوپ ده متری کک وآیینه آن از 1080 آیینه کوچک 8 وجهی تشکیل خواهد شد.این تلسکوپ با روش اپتیک تطابقی به کیفیت بسیار بالایی در تفکیک وجمع آوری  نور دست خواهد یافت. سایت رسمی تلسکوپ

http://celt.ucolick.org/