کد خبر: 5437
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Titus -Bode law / /

یک رابطه ریاضی ساده  که برای اولین بار توسط تیتوس  بیان شده ولی توسط جان الرت بود در سال 1772در میان مردم  معرفی شده است . این رابطه, فاصله سیارات شناخته شده تا آنزمان را نشان می دهد.براساس این رابطه اگر فاصله زمین تا خورشید را یک در نظر بگیریم, فاصله سیاره تیر با خورشید 0.39  فاصله سیاره زهره 7.2 فاصله مریخ 15.2 فاصله مشتری 52  وفاصله زحل 95.4 می باشد.بعد از کشف سیاره اورانوس در سال 1781 توسط ویلیام هرشل در نزدیکی مکان پیش بینی شده این رابطه, نظر ستاره شناسان به سوی این رابطه بیشتر جلب شد.در رشته اعداد این رابطه عدد 28 نیز وجود دارد که درهمان  سال ستاره شناسان را بوجود سیاره ای در آن فاصله از خورشید  یعنی بین مریخ ومشتری کنجکاو کرد .در سال 1801 سیارک سرس که اکنون از سیارات کوتوله نامیده می شود وبدنبال آن کمربند سیارکی در همان موقعیت کشف شدند.این رابطه فاصله سیاره نپتون را نشان نمی دهد ولی فاصله پلوتو رانشان می دهد.ظاهرا" این رابطه اتفاقی است وهیچ دلیل علمی تاکنون برای آن بیان نشده است.