کد خبر: 5431
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Splinter galaxy / ngc 5907 /

 کهکشانی مارپیچی که از لبه دیده می شودو در سال ۱۷۸۸ توسط ویلیام هرشل کشف شده است.قدر آن ۳/۱۰  می باشد .در سال ۱۹۴۰ ابرنواختری در آن کشف شد که قدر آن به ۳/۱۴ رسید. این کهکشان عضو گروه کهکشانی M102  می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://seds.lpl.arizona.edu/messier/xtra/ngc/n5907.html