کد خبر: 5429
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Sub dwarf / /

ستاره ای کوتوله از رده طیفی F٬ G  یا K با فراوانی فلزی کم.این ستاره ها در پایین سمت چپ نوار رشته اصلی در نمودار هرتسپرونگ راسل یا نمودار رنگ –قدر قرار دارند.محتوای فلزی کم این ستاره ها به این منجر شده ظاهرا"طیف آنها با دمایشان مطابقت نشان ندهد.این مسئله شفافیت جوی آنها راکاهش میدهد بنابراین باتوجه به جرمشان٬ داغتر وآبی تر به نظر می رسند.درخشندگی این ستاره ها به اندازه یک تادو قدر از ستاره های با رده طیفی  مشابه کمتر است.گهگاهی این ستاره ها از رده درخشندگی VI  ذکر می شوند.

سرعت این ستاره ها زیاد است وبنظر می رسد که از ستارگان پیرجمعیت دو هاله کهکشانی باشند.