کد خبر: 5421
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Inclination / /

یکی از پارامترهای مهم مداری اجرام در منظومه شمسی.این پارامتر زاویه بین صفحه مداری آن جرم با صفحه مرجع یعنی صفحه مداری چرخش زمین بدور خورشید بوده  و با حرف i  نشان داده می شود.در مورد ماهواره هایی که دور زمین می چرخند این زاویه بین صفحه مدار ماهواره واستوای سماوی زمین تعریف می شود.