کد خبر: 5410
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

قطعة الفرس / ghat atol faras / / equuleus / little horse / Equ

نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره شمالی آسمان .

به نظر می‌رسد که این صورت فلکی را دو قرن قبل از میلاد ، هیپارخوس ستاره شناس یونانی نامگذاری کرده باشد، در حالیکه قرنها در نوشته‌های نجومی نامی از آن برده نشده. نام او را احتمالا به این دلیل معادل اسب کوچک گذاشته‌اند تا تمایزی با صورت فلکی مجاور خود یعنی اسب بالدار یا فرس اعظم داشته باشد. جایگاه اسب کوچک بین دماغ اسب بالدار در شرق و صورت فلکی کوچک دلفین در غرب است. این صورت فلکی دومین صورت فلکی از لحاظ کوچکی در منطقه می‌باشد (فقط صورت فلکی صلیب جنوبی به اندازه 4 درجه مربع از آن کوچکتر است.) از آنجا که این صورت فلکی ، کوچک و فاقد ستارگان درخشنده است، لذا پیدا کردنش سخت بوده و در نتیجه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. زمان رسیدن به نصف النهار 29 شهریور و مساحتش 72 درجه مربع می‌باشد.

ستاره‌ مهم

آلفای صورت فلکی اسب کوچک به نام نیر قطعة الفرس است که در عربی معنای قسمتی از اسب یا اسب کوچک را می‌دهد. از رده طیفی   G0 III ، فاصله‌اش با ما معادل 150 سال نوری و قدر آن ۹/۳ است.

منبع : سایت دانشنامه رشد

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

5.5       6

0.9"

 

 

ETA

 

5         10

47.7"

 

 

DELTA

 

4.8      11.6

1.9"

 

 

GAMMA

 

7.4      7.4

2.8"

21  02

07  10

2     EQU

 

 

 

 

 

 

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

260.76 روز

8.7         15

میرا

21  13

12  48

R   EQU

3.4360969 "

8          10.08

EA/SD

20  57

05  04

S   EQU

147.5        "

10         11.9

SRA

21  15

09  16

T    EQU

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

3-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی