کد خبر: 5409
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

شراع / / / vela / sail / Vel

 

نام یک صورت فلکی در نیمکره جنوبی آسمان که قبل از این قسمتی از صورت فلکی بزرگ کشتی آرگو  بوده است.این صورت فلکی اولین بار در سال 1763 در آسمان معرفی و نامگذاری شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

2.2     4.5

41"

 

 

GAMMA

 

2.9      6.6

1.8"

 

 

MU

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

5.9336475 روز

7.7     9.5

EA/SD

09  33

-45  12

S   VEL

125              "

11      15.3

SR

10  53

-53  11

RU   VEL

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

8.2

0.8'

سحابی سیاره ای

10  07

-40  26

NGC  3132

6.7

18'

خوشه کروی

10  17

-46  25

NGC  3201

2.5

50'

خوشه باز

08  42

-53  04

IC  2391-omicron vel cluster

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

3-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/vel/index.html