کد خبر: 5393
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

خرگوش / / / lepue(Lep) / hare / lep

نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان

زمان رسیدن بر روی نصف النهار : 5 بهمن،
مساحت: 290 درجه مربع
صورت فلکی خرگوش با وجود ستارگان کم فروغ، از صور باستانی آسمان محسوب می شود. این صورت فلکی نشانگر خرگوش و در واقع موجودی است که نامش در مدارک مکتوب باستانی با کره ماه قرین بوده است. گفته شده که طعمه مورد علاقه جبار، خرگوش بوده و به همین لحاظ این صورت فلکی در آسمان، در پایین پای شکارچی قرار دارد.  

یکی از اجرام جالب این صورت فلکی ستاره متغییر R میباشد.  

ستاره R خرگوشی یا «ستاره سرخ آتشین» بی نهایت جالب است. این یک ستاره نادر از نوع ستارگان کربنی خیلی سرد و در نتیجه با چهره ای بسیار سرخ است. قدر آن از 8/6 تا 5/10 متغییر است و هر 432 روز یک بار تغییرات رخ می دهد و مجدداً به وضع قبلی بر می گردد. وقتی که به درخشنده ترین حالت خود می رسد، به رنگ سرخ مسی در می آید. زمانی که قدر آن ضعیف تر می شود، رنگش به قرمز خونی بر می گردد. ستارگانی همچون ابط الجوزا و قلب العقرب در مقایسه با این ستاره، رنگ پریده اند. مشاهده ستاره R خرگوشی با دوربین دو چشمی یا ترجیحاً تلسکوپ کوچک، ارزشمند است موقعیت آن در جبهه غربی خرگوش، حدود 4 درجه ای ستاره ی موی آن است.  

 M79 یک خوشه کروی قدر هشتم در فاصله 5 درجه ای جنوب، کمی به سمت غرب ستاره بتا از این صورت فلکی قرار دارد.  

منبع: www2.irib.ir

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

4.5      6

26"

 

 

KAPPA

 

3          11

2.5"

 

 

BETA

 

3          11

35.5"

 

 

ALPHA

 

4.5       10.8

12.7"

 

 

IOTA

 

4.3       11

11.8"

 

 

OMEGA

 

4.7       4.8

1.6"

 

 

PI

 

5.1       5.2

1.3"

 

 

MU

 

3.6       7.8

15"

 

 

ETA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

427.07روز

5.5      11.7

میرا

04  59

-14  48

R LEP-hind's crimson star

89        "

6         7.58     

SRB

05  04

-24  11

S    LEP

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

8

8.7'

خوشه کروی

05  24

-24  32

M79-NGC1904

11

0.2'

سحابی سیاره ای

05  27

-12  41

IC  418

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

3-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/lep/index.html