کد خبر: 5391
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

نر مار / / / hydrus(Hyi) / lesser water snake / Hyi

نام یک صورت فلکی در نیمکره جنوبی آسمان که توسط دو ستاره شناس به نامهای keyser و houtman  بین سالهای 15۹۵ تا ۱۵۹۷ به همراه ۱۱صورت فلکی دیگرمعرفی شده است.

 نام این صورت فلکی با نام صورت فلکی hydra  یا صورت فلکی مار زیاد به اشتباه گرفته می شود.

به نظر می رسد که هیدروس نام موجودی بوده که در رود نیل زندگی می کرده وغذای اصلیش هم کروکودیل های رودخانه نیل بوده است. 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

6.2    12.2

16"

01  41

-79  08

TAU 1   HYI

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

215.5  روز

10     16

میرا

01  10

-76  50

RS    HYI

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrus