کد خبر: 5390
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

تاج شمالی / / / corona borealis / northern crown / CrB

نام یک صورت فلکی کوچک درنیمکره شمالی به شکل نیم دایره ای است که یادآور یک تاج می

باشد .بسیاری از فرهنگها آن را به عنوان تاج می شناسند.

این صورت فلکی  مجموعه کوچکی از ستارگان قدر چهارم است که ما می توانیم نام آن را از شکل ستارگانش در آسمان حدس بزنیم. درخشانترین ستاره ی آن ، فکّه (Alphecca) ستاره ای است با ظاهری معمولی و با درخشندگی از قدر دوم که در برخی منابع به نام Gemma نیز خوانده می شود .

تاج شمالی (اکلیل شمالی ) بنا بر افسانه های قدیم یونان ،تاج شاهزاده خانمی ازجزیره کرت (Crete)بود که بعداً توسط دنیسوس (Diouysus ) خدای شراب ، در آسمانها قرار داده شد . در قرنهای آینده ، جواهرات تاج ، بر اثر حرکت نسبی ستارگانش پراکنده شده و دیگر بدین گونه که امروزی می بینیم ، دیده نخواهد شد .

منبع:http://roja.netfirms.com

 

نام فارسی یا عربی

تلفظ

معنی به انگلیسی

نام لاتین

نامگذاری بایر

الفکه-نیر الفکه

al fakkah-nayyer al fakkah

gem-the broken(ring of stars)

gemma-alphecca

alpha  crb

نسقان-النسقان

nasaghan

the two series

nusakan

beta  crb

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

5.1       6

6.3"

 

 

ZETA

 

5.8        6.7

6.6"

 

 

SIGMA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

نامنظم

5.71    14.8

RCB

15  48

28  09

R   CRB

29000

2         10.8

NR-blaze star

15  59

25  55

T   CRB

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی