کد خبر: 5389
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

تاج جنوبی / / / corona australis / southern crown / CrA

یک صورت فلکی کوچک باستانی ؛ یونانیان این صورت فلکی را به شکل یک حلقه گل تصور می کردند نه یک تاج.

این صورت فلکی اجسام درخشانی ندارد.

منبع سایت دانشنامه رشد

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

5.1      9.7

29.2"

 

 

LAMBDA

 

5.9        6.6

21.4"

 

 

KAPPA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

 

10     14.36

INSA

19  01

-36  57

R    CRA

147.5  روز

9.9    14.3

میرا

18   41

-37    50

U    CRA

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

9.7

1'

سحابی

19  01

-36  57

NGC  6729

6.6

13'

خوشه کروی

18  08

-43  42

NGC  6541

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/cra/index.html