کد خبر: 5387
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / sextant / sextans / Sex

نام یک صورت فلکی کوچک

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

6.3      7.4

6.8"

10  43

04  44

35    SEX

 

6.9     7.4

2.5"

10  49

-04  01

40    SEX

 

 

 

 

 

 

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

264.9      روز

8.2       13.7

میرا

10  34

-00  20

S   SEX

0.534008  "

13          15

RRAB

09  57

03  40

U   SEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

91

8'*3'

کهکشان مارپیچی

10  05

-07  43

NGC   3115

 

 

 

 

 

 

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86