کد خبر: 5384
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / scutum / shield / Sct

نام یک صورت فلکی کوچک در منطقه جنوب غربی صورت فلکی عقاب.JAHANNES HEVELIUS  آنرا در سال 1684 به افتخار پادشاه sobeiski  سوم در لهستان  با نام scutum sobiecianum  معرفی کرد.پرنور ترین ستاره آن آلفا از قدر 3.9 می باشد.

پرنورترین جرم آسمانی آن هم خوشه باز M11  یا NGC 6705  می باشد که با نام Wild duck cluster هم شناخته می شود.اندازه تقریبی آن 14 دقیقه قوسی وترکیبی از حدود 400 ستاره از قدرهای 8 تا 14 است.خوشه باز M26  از قدر 8 واندازه تقریبی 15 دقیقه قوسی شامل 30 ستاره است.خوشه کروی NGC 6712  از قدر 8.2 واندازه تقریبی 7.2 دقیقه قوسی خوشه باز NGC 6664  ترکیبی از 50 ستاره از قدر 7.8 واندازه تقریبی 16 دقیقه قوسی سحابی سیاره ای IC 1295 از قدر 15 واندازه تقریبی 1.4 دقیقه قوسی از اجرام قابل توجه آن هستند. کهکشان راه شیری از میان آن می گذرد بویژه در منطقه شمال شرق آن  بهمین دلیل این قسمت از کهکشان بانام سحابی ستاره ای سپر هم شناخته می شود.

  

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

4.5        10

52.5"

18  42

-09  03

DELTA

 

7.5        12

14.4"

18  50

-07  54

S    SCUTI

 

 

 

 

 

 

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

146.5   روز

4.2     8.6

RVA

18  47

-05  42

R   SCT

148        "

9.63     10.9

SRB

 

 

S   SCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

5.8

14'

خوشه باز

18  51

-06  15

M11-NGC6705 wild duck cluster

8

15'

خوشه باز

18  45

-09  23

M26-NGC6694

8.2

7.2'

خوشه کروی

18  53

-08  41

NGC 6712

15

1.4'

سحابی سیاره ای

18  54

-08  49

IC  1295

7.8

16'

خوشه باز

18  36

-08  12

NGC  6664

 

 

 

 

 

 

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/sct/index.html