کد خبر: 5381
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / SX Phoenicis variable stars / /

ستاره هایی متغییر تپشی از نوع زیر کوتوله واز جمعیت II ستاره ای که مانند ستاره های دلتای سپری هستند.از رده های طیفی A  تا F  بوده وطول دوره آنها کمتر از یک روز است.دامنه تغییرات نوری آنها هم در حدود هفت دهم قدر می باشد.این ستاره ها با نماد SXPHE  هم شناخته می شوند.سیمرغ نام یک صورت فلکی است که میزبان ستاره نمونه گروه می باشد.