کد خبر: 5379
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / FU Orionis variable stars / /

گونه ای ازستارگان متغییرانفجاری که دارای آهنگ افزایش نور کندی بوده  وسپس با آهنگی کندتر نور آنها رو به کاهش می گذارد.اولین ستاره این گروه ستاره FU  جباری است.این ستارگان متغییر معمولا" از رده های طیفی A  تا G  هستند.این ستارگان در مرحله پیش از رسیدن به رشته اصلی هستند وبه نظر می رسد که مرحله ای از تکامل ستارگان تی ثوری باشند.آنها اندک اندک در طول زمان چندین ماه قدر شان حدود 6 درجه روشن تر می شود در طی این زمان هم نشانه هایی از پرتاب مواد از سطحشان دارند.سپس طی چند سال قدر شان ثابت مانده یا با آهنگ کندی به اندازه 1 تا 2 قدر رو به افزایش می گذارد.تمام ستارگان این گروه دارای سحابی های بازتابی در اطرافشان هستند.

این ستارگان با نماد Furos هم شناخته می شوند.

ستاره FU  جباری که مهمترین عضو گروه است ستاره ای در صورت فلکی جبار است از گونه  Ia و از رده طیفی cF5   تا G3   که در بالای منطقه نوار هایاشی به سر می برد.این ستاره در سال 1936 میلادی ناگهان در وسط  یک ناحیه ابر تاریک پدیدار شد وبه اندازه 6 قدر روشنتر شد.فراوانی لیتیوم این ستاره  در حدود 80 برابر خورشید است.