کد خبر: 5372
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

سحابی مثلثی / / / m20 / Trifid nebula /

سحابی مثلثی یک سحابی گازی در صورت فلکی قوس با قدر ۹واندازه ۲۹*۲۷ دقیقه قوسی .این سحابی در قسمتی روشن وغنی از کهکشان راه شیری قرار گرفته  بهمراه دو سحابی M21  و m8  در یک میدان دید قابل مشاهده است.

این سه سحابی بیشتر با بزرگنمایی کوچک زیبایی خود را نشان می دهند.احتمال دارد دو سحابی.m20 , m8   در ارتباط فیزیکی با هم باشند.این سحابی یک سحابی نشری قرمز وداغ از جنس گاز هیدروژن است که توسط یک سحابی بازتابی آبی رنگ که از ذرات غبار تشکیل شده احاطه شده است.

  

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-20.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

سحابی  پخشی  NGC6514

28'

5200

9

18  02

-23  02

قوس