کد خبر: 5371
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m18 / /

یک خوشه باز در صورت فلکی قوس بااندازه ۹ دقیقه قوسی وقدر مجموع۵/۷  با حدود 40 عضو که در  زمینه ستارگان  کهکشان  قرار دارد.خوشه ای جوان است که عمر آن تنها 30 میلیون سال تخمین زده شده است.این سحابی در کنار سحابیهای M16 وm24  کمتر خودنمایی می کند.

 

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-18.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز  NGC6613

9'

4900

7.5

18  19

-17  08

قوس