کد خبر: 5370
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m17 / Omega Nebula / Swan Nebula

یک سحابی گازی در صورت فلکی قوس

 

برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نماید:

 http://www.stargazing.net/David/QSI/jpg/M17f.jpg

 

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

سحابی پخشی   NGC6618

11'

5000

6

18  20

-16  11

قوس