کد خبر: 5367
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m14 / /

یک خوشه کروی بزرگ وروشن در صورت فلکی مارافسای بااندازه ۷/۱۱دقیقه قوسی وقدر ۷  که البته ستارگان آن براحتی قابل تفکیک نیستند. برخلاف دیگر خوشه ها نور آن به سمت مناطق داخلی خوشه بطور قابل توجهی زیادتر نمی شود.با دوربینهای دوچشمی مانند لکه ای مه آلود دیده می شود وبرای دیدن جزییات هسته آن به تلسکوپ بزرگ احتیاج است.در سال 1964 با تحلیل عکسهایی که 25 سال پیش از آن تهیه شده بودند نواختری در آن شناسایی شد.این نواختر به عنوان اولین نواختری که در خوشه های کروی کشف شده به حساب می آید.

  

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.noao.edu/image_gallery/images/d2/m14y.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی  ngc6402

11.7'

30300

7.6

17  37

-03  15

حوا