کد خبر: 5365
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m12 / /

یک خوشه کروی در صورت فلکی مارافسای با اندازه ۱۶ دقیقه قوسی وقدر ۶/۶

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-12.jpg

 

  

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی- ngc6218

16'

16000

6.7

16  47

-01  57

حوا