کد خبر: 5364
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m11 / Wild Duck Cluster /

یک خوشه باز در صورت فلکی سهم با اندازه۱۴  دقیقه قوسی وقدر ۳/۶

 

 

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://infohost.nmt.edu/~lschmidt/messier/m11.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز ngc6705

14'

6000

6.3

18  51

-06  16

سپر