کد خبر: 5362
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / M9 / /

یک خوشه کروی متمرکز کوچک در صورت فلکی مارافسای که از ستارگان ضعیفی تشکیل شده و ستارگان هاله آن نیز براحتی قابل تفکیک نیست.بکمک دوربین های دو چشمی فقط مانند تکه نوری کوچک دیده می شود ولی با بزرگنمایی های بیشتر هسته آن بیشتر قابل تشخیص خواهد بود ولی هنوز نمی توان ستاره های تکی را در آن مشاهده کرد.این خوشه به مرکز کهکشان راه شیری نزدیک است بنابراین توسط ابرهای تیره داخلی کهکشان  کم فروغ شده است.  مشاهدات جدیدتر نشان از حضور حدود ۲۵۰ هزار ستاره دارد.این خوشه در سال ۱۷۶۴ توسط شارل مسیه کشف شده ولی او نمی توانست ستاره های آن را تشخیص دهد بلکه این ویلیام هرشل بود که توانست ستاره های آن را تشخیص دهد.

دو سحابی تاریک با نامهای بارنارد ۲۵۹ و بارنارد ۶۴ در کنار این خوشه وجود دارد.

 

 

 

  برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-9.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی  NGC 6333

12'

25800

7.7

17  19

-18  31

مارافسای