کد خبر: 5357
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m40 / /

  شاید بدترین مورد از فهرست مسیه!این مورد بصورت یک ستاره دوتایی که در هاله ای از یک سحابی کم فروغ قرار گرفته توسط یوهان هولیوس گزارش شده است.گرچه شارل مسیه نتوانست سحابی را ببیند ولی آنرا در فهرست مشهور خود قرار داد.

ترکیبی از دو ستاره است در صورت فلکی دب اکبر از قدر 9  که فاصله زاویه ای میان آنها 47 دقیقه قوسی است.

این ستاره دوتایی با نام WNC4  هم شناخته می شود.

 

 

  

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

ستاره دوتایی  WNC 4

0.8'

510

8.4

12  22

58  05

دب اکبر