کد خبر: 5353
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m54 / /

یک خوشه کروی .امکان دارداین خوشه  بدنبال بر همکنش میان کهکشان راه شیری وکهکشان کوتوله قوس به محدوده کهکشان راه شیری کشانده شده باشد.بجز این خوشه وخوشه M79  بقیه خوشه های کروی فهرست مسیه متعلق به کهکشان راه شیری می باشند.

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/03/messier-54.jpg

 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی   NGC6715

12'

87400

7.6

18  55

-30  29

قوس