کد خبر: 5347
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m49 / /

یک کهکشان بیضوی درخشان در نزدیکی مرکز خوشه کهکشانی سنبله.بکمک تلسکوپ هسته آن بخوبی آشکاراست درحالیکه هاله ای از ستارگان ضعیف  آنرا احاطه کرده اند. ستاره ای از قدر 12.5 در آن قابل مشاهده است.هاله ای از گازهای گرم این کهکشان را دربر گرفته است.این گازها دارای دمای 10 میلیون درجه بوده واز خود تابش اشعه ایکس دارند.

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/03/messier-49.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

کهکشان بیضوی  NGC4472

9'*7.5'

60000000

8.4

12  29

08  00

سنبله