کد خبر: 5343
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / proteus / /

نام یک قمر نپتون با قطر ۴۱۶ کیلومتر که در فاصله متوسط ۱۱۷۶۰۰کیلومتر بدور سیاره می چرخد.این قمر در سال ۱۹۸۹ توسط ویجر ۲ کشف شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کسب اطلاعات درباره عوارض سطحی بعضی از اقمار به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/jsp/SystemSearch2.jsp?System=Neptune