کد خبر: 5341
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / nereid / /

نام بیرونی ترین قمر نپتون با قطر ۳۴۰ کیلومتر که در فاصله متوسط ۵۵۱۳۴۰۰ کیلومتر از مرکز نپتون قرار دارد. این قمر در سال ۱۹۴۹ توسط جرالد کوئی پر کشف شده است. قدر آن ۲/۱۹ است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

             http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Nereid