کد خبر: 5339
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / ophelia / /

نام یک قمر کوچک اورانوس با قطر ۲۴ کیلومتر که در فاصله متوسط ۵۲۹۹۰ کیلومتر از اورانوس قرار دارد.این قمر در سال ۱۹۸۶ کشف شد. این قمر بهمراه کوردلیا بعنوان اقمار شفرد دارای نقش مهمی در شکل گیری وپایداری حلقه اپسیلون در مجموعه اورانوس دارد.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

                  http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Ura_Ophelia