کد خبر: 5338
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / umbriel / /

نام قمر اورانوس با قطر ۱۱۸۵ کیلومتر که در فاصله ۲۶۴۸۰۰ کیلومتری از مرکز اورانوس قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کسب اطلاعات درباره نام عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/SearchResults?target=UMBRIEL