کد خبر: 5330
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Asbolus / /

سیارک شماره 8405 از گروه Centaur که به کمک تلسکوپ هابل کشف شد. یک دهانه برخوردی روشن بر سطح آن دیده می شود که احتمالاً ده میلیون سال پیش به وجود آمده است. قطر آن 80 کیلومترو کشیدگی مداری آن 8/75 درجه است. نقطه حضیض آن در فاصله 84/6 واحد نجومی و اوج در فاصله 98/28 واحد نجومی قرار دارد.